Kategorie      
Výrobci / značky
Novinky
Malí výrobci elektřiny od nového roku vydělají více na prodeji přebytků, umožní to druhý "výrobní" EAN

6. 12. 2022 Aktuálně Novela vyhlášky č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, kterou 6. 12. 2022 schválila Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ), od nového roku umožní sdílení elektrické energie v rámci bytových domů.Novela...

více
Navýšení alokace dotačního programu v Olomouckém kraji

31. 3. 2020 obdržel Olomoucký kraj oficiální vyrozumění o schválení dodatečných finančních prostředků ve výši cca 68 mil. Kč, které budou použity na podporu žádostí zařazených v rámci dotačního programu...

více
Výkupní ceny pro rok 202

Výkupní ceny pro rok 2020

více
Blog / Články

Virtuální baterie

Úvod NovinkyVirtuální baterie

První virtuální bateriová elektrárna byla uvedena do provozu v České republice

Funkční virtuální bateriová elektrárna (VBE) byla uvedena do provozu na počátku prosince 2018 v České republice VBE je složena z bateriových systémů s nejnižší kapacitou 6 kWh a nejvyšší instalovanou kapacitou 200 kWh. Zájemce z řad výrobců elektřiny pro vlastní spotřebu (tzv. prosumeři)  VBE oslovil profesionální vzhled, intuitivní ovládání monitoringu, sofistikované funkce, spolehlivost, neustálý vývoj a nepřetržitá modernizace ovládacího rozhraní systémů STORION. 

Prosolar


Nové možnosti využívání energie

Výkonová řada systémů STORION je od 1-fázového zařízení o výkonu 3,6kW a 4,6kW. Pro 3-fázové zapojení jsou k dispozici  zařízení o výkonu 5kW, 10kW, 30kW, 50kW, 100kW a 150kW. Systémy STORION tvoří VBE tím, že je lze ovládat z jednoho dohledového centra. Což u systémů, které nemají jeden komunikační protokol nelze.

Bateriové systéme STORIONy mohou být spouštěny synchronně nebo pouze regionálně. Dokáží na požadavky dohledového centra reagovat buď automaticky dle PPDS nebo „just in time“ na základě požadavků regulátora,  distributora či obchodníka s elektřinou. Dokáží být programovány podle výhledových požadavků a také se dokáží chovat podle nastavených obchodních modelů klient/obchodník s elektrickou energií.

„Všem stávajícím i potencionálním prosumerům se tímto otvírají nové i netušené možnosti. Vývoj funkcí bateriových systémů směřující k automatizovaným systémům řízení je prostě neskutečný,“ komentoval situaci Vladan Marcalík, jednatel společnosti Prosolar s.r.o., která je exkluzívním distributorem systémů STORION pro ČR, SR a Polsko. 

„Je zřejmé, že skládané bateriové systémy bez jednoho komunikačního protokolu nejsou již pro trh nijak zajímavé. Největší slabinou je různorodost použitých komponentů. Tyto systémy nejsou přínosem ani pro jejich majitele z pohledu budoucích obchodních modelů sdílení energie, ani pro distribuční soustavu jako proaktivní prvek. Hlavním  důvodem k instalaci STORIONu jsou právě výhody společné virtuální baterie. Důležitým kritériem jsou také deklarované vlastností i příznivý poměr ceny/užitnosti. Prosumeři díky STORIONU vstoupili na evropskou burzu s elektrickou energií," doplnil Marcalík.

Virtuální bateriová elektrárna z kooperujících systémů STORION není ohraničena územím ČR, ale pokrývá celou EU. Celková evropská kapacita VBE ze STORIONů je odhadována na 22MWh. Týdně kapacita narůstá o dalších ~310kWh baterií v systémech STORION. 

Kdo je to prosumer?

Prosumer (zdroj směrnice č. 2009/72/ES a č. 2009/28/ES) - aktivní spotřebitel (active customer). Rozumí se jím spotřebitel nebo skupina společně jednajících spotřebitelů, kteří spotřebovávají, ukládají nebo prodávají elektřinu vyrobenou v jejich prostorách. 

Předpokladem pro zařazení výrobce pod pojem aktivní spotřebitel je pak to, že výroba elektřiny u něho neprobíhá jako hlavní podnikatelská nebo jiná profesionální činnost. Prosumerům v oblasti obnovitelných zdrojů se věnuje návrh novely směrnice OZE. Vymezuje dvě skupiny výrobců: výrobci z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu (renewable self-consumers) a energetické společenství obnovitelných zdrojů (renewable energy communities).

Zákaznická zóna

Site map

Copyright 2015 - 2023 © Fotovoltaické systémy