Výrobci / značky
Novinky
Navýšení alokace dotačního programu v Olomouckém kraji

31. 3. 2020 obdržel Olomoucký kraj oficiální vyrozumění o schválení dodatečných finančních prostředků ve výši cca 68 mil. Kč, které budou použity na podporu žádostí zařazených v rámci dotačního programu...

více
Výkupní ceny pro rok 202

Výkupní ceny pro rok 2020

více
ERÚ vydává cenová rozhodnutí stanovující regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství pro příští rok

ERÚ vydává cenová rozhodnutí stanovující regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství pro příští rok 28. 11. 2019 Tisková zpráva Regulovaná složka ceny elektřiny se v roce 2020 bude řídit cenovými rozhodnutími ERÚ č. 5/2019 a č. 6/2019....

více
Blog / Články

DOTACE

Úvod DOTACE

Nová zelená úsporám


Využijte příležitosti k získání dotací z Nové zelená úsporám.


Zde ke stáhnutí pěkný přehled programu.

 

Nová zelená úsporám 2015-2021 - je možné získat státní investiční dotaci na pořízení fotovoltaické elektrárny či fotovoltaického ohřevu vody.

 

Neváhejte nás kontaktovat a my vám připrávíme nabídku přesně na míru.

Pro získání dotace je nutností, aby instalační firma měla OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE - Elektromontér fotovoltaických systémů (26-14-H).

Profesní kvalifikaci jsme úspěšně získali.

 

Maximální výkon elektrárny nesmí překročit 10kW.

Dotaci můžete získat i když budete mít licenci.

 

Získat dotaci můžete na:

 

  • Fotovoltaický ohřev vody
  • Fotovoltaická elektrárna bez baterií, ale s využitím pro vlastní spotřebu a ohřev vody
  • Fotovoltaická elektrárna s akumulací do baterií - hybridní elektrárna

 

Zde základní informace k dotacím Nová Zelená Úsporám:

Zahájení instalací: po 1.1. 2016
Ukončení příjmu žádostí: do  31.12 2021 takže není potřeba spěchat


Pro koho je dotace určena:
Pro majitele nebo stavebníky rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

 

Základní pravidla:

1.   Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

2.   Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření

3.   Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

 

 

Výše podpory


Podoblast podpory

Typ systému

Výše podpory [Kč]

C.3.3

Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

35 000

C.3.4

Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

55 000

C.3.5

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

70 000

C.3.6

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1

100 000


C.3.7

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1

150 000


 

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.3:

 

Sledovaný parametr

Označení [Jednotky]

C.3.3

Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody

[%]

≥ 50

Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k instalovanému výkonu solárního systému

[l.kWp-1]

≥ 80


Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C3.7:

Sledovaný parametr

Označení [Jednotky]

C.3.4

C.3.5

C.3.6

C.3.7

Celkový využitelný energetický zisk ze systému

         Qss.u

[kWh.rok-1]

  ≥ 1 700

≥ 1 700

≥ 3 000

≥ 4 000

Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby

[%]

70

70

70

70

Akumulace přebytků energie do teplé vody

-

Povinná

Možná

Možná

Možná

Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže

[l.kWp-1]

80

-

-

-

Akumulace přebytků energie do akumulátorů

-

Možná

Povinná

Povinná

Povinná

Minimální měrná kapacita akumulátorů

[kWh.kWp-1]

-

1,75

1,25

1,75

1,25

1,75

1,25

 

Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

 

Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

Zákaznická zóna

Site map

Copyright 2015 - 2020 © Fotovoltaické systémy