Výrobci / značky
Novinky
Navýšení alokace dotačního programu v Olomouckém kraji

31. 3. 2020 obdržel Olomoucký kraj oficiální vyrozumění o schválení dodatečných finančních prostředků ve výši cca 68 mil. Kč, které budou použity na podporu žádostí zařazených v rámci dotačního programu...

více
Výkupní ceny pro rok 202

Výkupní ceny pro rok 2020

více
ERÚ vydává cenová rozhodnutí stanovující regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství pro příští rok

ERÚ vydává cenová rozhodnutí stanovující regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství pro příští rok 28. 11. 2019 Tisková zpráva Regulovaná složka ceny elektřiny se v roce 2020 bude řídit cenovými rozhodnutími ERÚ č. 5/2019 a č. 6/2019....

více
Návratnost nastavení systémů bez EMS

skládané systémy nemají EMS   Pro bezkolapsní provoz musí mít skládané bateriové systémy(skládačky) na bateriích (Pylontech, BMZ, Axitec aj.) nastavenu tzv.kapacitní rezervu. Bohužel fungování skládaček je vztaženo a přímo závislé na švejkových hodnotách napětí baterií. Ve skládačkách jsou hodnoty napětí...

více
Blog / Články

DOTACE

Úvod DOTACE

Nová zelená úsporám


Využijte příležitosti k získání dotací z Nové zelená úsporám.


Zde ke stáhnutí pěkný přehled programu.

 

Nová zelená úsporám 2015-2021 - je možné získat státní investiční dotaci na pořízení fotovoltaické elektrárny či fotovoltaického ohřevu vody.

 

Neváhejte nás kontaktovat a my vám připrávíme nabídku přesně na míru.

Pro získání dotace je nutností, aby instalační firma měla OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE - Elektromontér fotovoltaických systémů (26-14-H).

Profesní kvalifikaci jsme úspěšně získali.

 

Maximální výkon elektrárny nesmí překročit 10kW.

Dotaci můžete získat i když budete mít licenci.

 

Získat dotaci můžete na:

 

  • Fotovoltaický ohřev vody
  • Fotovoltaická elektrárna bez baterií, ale s využitím pro vlastní spotřebu a ohřev vody
  • Fotovoltaická elektrárna s akumulací do baterií - hybridní elektrárna

 

Zde základní informace k dotacím Nová Zelená Úsporám:

Zahájení instalací: po 1.1. 2016
Ukončení příjmu žádostí: do  31.12 2021 takže není potřeba spěchat


Pro koho je dotace určena:
Pro majitele nebo stavebníky rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

 

Základní pravidla:

1.   Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

2.   Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření

3.   Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

 

 

Výše podpory


Podoblast podpory

Typ systému

Výše podpory [Kč]

C.3.3

Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

35 000

C.3.4

Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

55 000

C.3.5

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

70 000

C.3.6

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1

100 000


C.3.7

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1

150 000


 

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.3:

 

Sledovaný parametr

Označení [Jednotky]

C.3.3

Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody

[%]

≥ 50

Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k instalovanému výkonu solárního systému

[l.kWp-1]

≥ 80


Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C3.7:

Sledovaný parametr

Označení [Jednotky]

C.3.4

C.3.5

C.3.6

C.3.7

Celkový využitelný energetický zisk ze systému

         Qss.u

[kWh.rok-1]

  ≥ 1 700

≥ 1 700

≥ 3 000

≥ 4 000

Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby

[%]

70

70

70

70

Akumulace přebytků energie do teplé vody

-

Povinná

Možná

Možná

Možná

Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže

[l.kWp-1]

80

-

-

-

Akumulace přebytků energie do akumulátorů

-

Možná

Povinná

Povinná

Povinná

Minimální měrná kapacita akumulátorů

[kWh.kWp-1]

-

1,75

1,25

1,75

1,25

1,75

1,25

 

Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

 

Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

Zákaznická zóna Site map
Copyright 2015 - 2020 © Fotovoltaické systémy