Dotace

Domů / Dotace

dotace

Využijte příležitosti k získání dotací z Nové zelená úsporám.

Veškeré informace na www.novazelenausporam.cz

Nová zelená úsporám + light 2015-2024 – je možné získat státní investiční dotaci na pořízení fotovoltaické elektrárny či fotovoltaického ohřevu vody.

Neváhejte nás kontaktovat a my vám připrávíme nabídku přesně na míru.

Pro získání dotace je nutností, aby instalační firma měla OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE – Elektromontér fotovoltaických systémů (26-14-H).

Profesní kvalifikaci jsme úspěšně získali.

Najdete nás také v databázi – Seznam specialistů NZÚ

Maximální výkon elektrárny nesmí překročit 10kW.

Dotaci můžete získat i když budete mít licenci ke stávající výrobně.

Bonusy za kombinace více úsporných zařízení, bonusy pro žadatele ze znevýhodněných regionů a pro environmentálně šetrná řešení.

OD 15.2.2024 BUDOU NIŽŠÍ DOTACE NA FVE

Ministerstvo životního prostředí oznámilo novou vlnu změn v dotačních podmínkách pro program Nová Zelená Úsporám, který má za cíl podporovat úsporná opatření a udržitelnost domácností. Tato opatření mají motivovat vlastníky rodinných domů ke komplexním renovacím, které nejenže přinesou úspory, ale také zvýší komfort bydlení a přispějí k celkovému snížení spotřeby energie a emisí skleníkových plynů.

Finanční podpora je navýšena

Program NZÚ se těší enormnímu zájmu ze strany majitelů rodinných domů od jeho spuštění. Ministerstvo životního prostředí reaguje na tuto poptávku navýšením finanční podpory o dalších 10 miliard korun z Modernizačního fondu. Toto navýšení zajistí podporu pro dalších více než 50 tisíc domácností.

Nová výše podpory fotovoltaiky

Zároveň se upravuje podpora fotovoltaiky na rodinných domech. Nově bude dotace na samostatnou FVE nižší o 40 000 Kč. Pouze v kombinaci se zateplením domu lze získat dotaci v původní výši 200 000 Kč. Ministerstvo životního prostředí zdůrazňuje, že výsledky všech dotačních programů průběžně vyhodnocuje a parametry podpory pravidelně upravuje tak, aby reflektovaly vývoj cen používaných materiálů i technologií.

Nové dotační podmínky

Od 15. února 2024 vstupují v platnost nové podmínky týkající se podpory fotovoltaiky:

·      Dotace až 200 000 Kč za instalaci fotovoltaiky v kombinaci se zateplením se započtením bonusů ve výši 40 000 Kč

·      Původní základní podpora na FVE z 200 000 Kč klesá na
 160 000 Kč (bez zateplení)
·      Změna jednotkové výše dotace na FVE – Dotace až 125 000 Kč na tepelné čerpadlo s ohřevem vody připojené na fotovoltaiku

                  1. základní podpora 35 000 Kč nebo 60 000 Kč s využitím tepelného čerpadla

                  2. za 1 kWp instalovaného výkonu 8 000 Kč

                  3. za 1 kWh el. akumulačního systému 8 000 Kč

·      Dotace až 125 000 Kč na tepelné čerpadlo s ohřevem vody připojené na fotovoltaiku

·      Rezervovaný výkon sjednaný ve smlouvě o připojení s provozovatelem distribuční soustavy (sítě) bude omezen na maximálně 50 % instalovaného výkonu FV systému

·      Nově bonus za FVE, která zajistí ohřev vody, ve výši 10 000 Kč


Chcete stihnout vyřízení dotace v původní výši 200 000 Kč? NAPIŠTE NÁM

Podpora pro další úsporná opatření

Podpora na ostatní úsporná opatření ze všech podporovaných oblastí programu Nová Zelená Úsporám pokračuje za stejných podmínek jako doposud.

Tato aktualizace podmínek je reakcí na dynamický vývoj trhu a záměrem ministerstva zvýšit dostupnost finanční pobídky k renovacím domů pro co největší okruh domácností. Nové podmínky mají za cíl podpořit komplexní renovace, které přinášejí významné úspory energie a zvyšují udržitelnost domovů.

Žadatelé mají možnost získat až 200 tisíc korun na komplexní renovace a další finanční bonusy za kombinaci fotovoltaiky se zateplením. Nové podmínky přinášejí větší dostupnost podpory pro více domácností a zároveň reagují na aktuální potřeby a trendy v oblasti udržitelného bydlení.