flexibilita

Domů / Flexibilita

Flexibilita

Co je FLEXIBILITA ve fotovoltaice?

Flexibilita ve fotovoltaice je schopnost fotovoltaických systémů přizpůsobit se změnám ve výrobě elektřiny, jako je například změna intenzity slunečního záření nebo spotřeba elektřiny.

Existuje několik způsobů, jak zvýšit flexibilitu fotovoltaických systémů:

Baterie – baterie mohou skladovat přebytečnou elektřinu vyrobenou fotovoltaickým systémem a využívat ji v době, kdy je výroba elektřiny nižší, například v noci nebo v zamračeném počasí.

Akumulátory tepla – akumulátory tepla mohou skladovat teplo vyrobené fotovoltaickým systémem a využívat jej k vytápění nebo chlazení.

Další zdroje energie – fotovoltaický systém může být kombinován s dalšími zdroji energie, jako jsou například větrné elektrárny nebo plynové elektrárny. To umožňuje lépe vyrovnávat výrobu a spotřebu elektřiny.

Flexibilita fotovoltaických systémů je důležitá z několika důvodů:

Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie – flexibilita umožňuje fotovoltaickým systémům produkovat elektřinu i v době, kdy je výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů nízká. To pomáhá zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové výrobě elektřiny.

Snížení nákladů – flexibilita může pomoci snížit náklady na fotovoltaické systémy. Baterie mohou například pomoci snížit potřebu výkonových transformátorů.

Zvýšení spolehlivosti – flexibilita může pomoci zvýšit spolehlivost fotovoltaických systémů. Baterie mohou například pomoci v případě výpadku sítě.

V České republice se flexibilita fotovoltaických systémů stále rozvíjí. V současnosti je nejčastějším způsobem, jak zvýšit flexibilitu fotovoltaických systémů, použití baterií.

Shoda na zavedení a návrh řešení Net-Metering musí vycházet ze vzájemné diskuse, spolupráce a shody mnoha elementů. Například: politiků, ERÚ, odběratelů, sektorových asociací (CZEPHO, OZE, …), provozovatelů distribučních soustav, OTE, obchodníků s elektřinou, MF ČR, …

AI FLEXIBILITA pro STORION

13.03.2023
Flexibilita je výkonová rovnováha, kterou nyní dokážeme poskytnout distribuční soustavě s pomocí VPP STORION.
Ke dni vzniku příspěvku činí instalovaný výkon zdrojů činí 15,5MWp a úhrnná ovladatelná kapacita baterií je na úrovni 20,2MWh.
15.05.2023 – instalovaný výkon zdrojů 18MWp a úhrnná ovladatelná kapacita baterií 23,5MWh 
Naší vizí od roku 1998 ( kdy jsme realizovali první hybridní bateriové systémy připojené do sítě ) je připojování výhradně  aktivních bateriových systémů STORION do distribuční soustavy.

Načerpané zkušenosti od roku 1998 reflektující požadavky prosumerů ( koncových klientů ) a trhu se nám podařilo přetavit do software „Flexibility Prosolar“.

Předesílám, že důležitým parametrem je opravdu garantované ( nikoliv proklamované ) využití kapacity baterie na 90% po dobu 10 let – a to aniž byste přišli o záruky.
Dalším klíčovým parametrem je počet kWh uložených v bateriích ( úroveň nabití SOC v % je nicneříkající a nepoužitelné ( Řečnická otázka :“ Je snad množství odebrané energie na fakturách za elektřinu uvedeno v % ? “ ).

Portál Flexibility Prosolar má zakomponovánu řadu originálních, propracovaných a odladěných algoritmů, které s ohledem na predikce spotřeby elektřiny a počasí dokážou „generovat“ řízené přetoky do distribuční sítě. Tyto řízené přetoky pak majitelům systémů STORION generují zajímavý zisk a to ihned od okamžiku spuštění. Dochází ke zkracování návratnost investice do bateriového úložiště. V horizontu záruk 10 let na baterie se jedná o klíčovou přidanou hodnotu.

K funkcionalitám. V konkrétní den např. 09.02.2023 nedojde k ukládání energie do baterií. Algoritmus vytvoří řízený přetok, který je zobchodován na SPOT trhu za ekonomicky profitabilní cenu pro prosumera a případně tradera. Zároveň je stabilizována distribuční sítě – existuje poptávka po elektřině, které je v danou chvíli nedostatek.

Samozřejmostí je strojové učení algoritmů ohledem na historická data, denní dobu a roční období.
Nicméně flexibilitou je také vytápění domu z výkonových přetoků ( seputí elektrokotle ), které nebyly uloženy v bateriích a ani spotřebovány. Prosumer / odběratel se rozhodl přetoky neobchodovat na SPOT trhu.

Veškeré procesy jsou plně robotické a mohou probíhat centrálně, regionálně nebo s ohledem na požadavky konkrétního tradera / obchodníka s elektřinou.
VPP STORION v současné chvíli zahrnuje cca 2500 bateriových systémů.
… do konce roku 2023 přepracujeme Flexibility Prosolar pro komerční systémy. Stále pracujeme na dalších inovacích, které se budou týkat všech majitelů bateriových úložišť.

Investice do moderních technologií se vždy vyplatí.

AI Flexibilita – trvalá služba klientům

Nestabilita obnovitelných zdrojů byla jednou z největších obav v souvislosti s decentralizací energetiky. Díky moderním technologiím v oblasti řízení a úložišť je však zapojení lokálních zdrojů do sítě stále efektivnější a jejich majitelé z nich víc profitují. Česká společnost Prosolar nyní do řízení bateriových úložišť fotovoltaických systémů zapojila i umělou inteligenci.

Plně ovladatelné úložiště pro FVE

Na novém systému AI Flexibility pracovali  vývojáři společnosti Prosolar kontinuálně od roku 2017. Využili při tom zkušenosti a vize Vladana Marcalíka, který v roce 1998 realizoval první hybridní elektrárnu s bateriemi připojenou do distribuční sítě. Aby dosáhli absolutní spolehlivosti, museli postupně výrazně modifikovat hardware i baterie a celý systém ukládání energie do akumulátorů.

Vyústěním těchto inovačních snah je dnes plně ovladatelný a spolehlivý hardware chovající se jako aktivní prvek v celoevropské distribuční soustavě. Nejedná se pouze o jednotlivé bateriové systémy připojené do distribuční soustavy. Jde o ucelenou infrastrukturu systémových bateriových úložišť systémů STORION, kterou lze ovládat centrálně s ohledem na aktuální stav baterií atd., a dokonce i na základě potřeb konkrétního energetického regionu, ať už jde o stát, kraj či okres.

Efektivnější obchodování s elektřinou

AI Flexibility prokazatelně odstraňuje problémy s náhodným, nepředvídatelným či nestabilním chováním, kterým je fotovoltaickým elektrárnám stále (a v tuto chvíli již bezdůvodně) vyčítáno. Obchodníci s elektřinou dostávají do rukou velmi silný nástroj k obchodování s elektřinou nikoliv jen na spotovém trhu, ale také k pokrytí „just-in-time“, krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých kontraktů.

„Systém AI Flexibility jsme od počátku stavěli pro obchodníky, protože ti mají bezkonkurenčně širší škálu obchodování s elektřinou než osamocený uživatel, který si manuálně z mobilu nabije baterie na základě nízké ceny elektřiny na spotovém trhu,“ říká Vladan Marcalík ze společnosti Prosolar.

Lepší a šetrnější využití baterií

Vlastností softwaru AI Flexibility není jen ovládání nabíjení baterií fotovoltaického systému. Sekundárním projevem systému je kultivování baterií. Během léta baterie většiny úložišť zůstávají ve stavu trvalého nabití, což jim nesvědčí. Systém zajistí každodenní vybití, čímž prodlouží životnost baterií až o 30%. Navíc AI Flexibility dokáže spouštět nabíjení elektromobilů a také konkrétní spotřebiče v odběrném místě.

Software AI Flexibility se chová šetrně jak vlastním bateriím, tak k akumulátoru elektromobilu a také k distribuční síti. Podstatou je přizpůsobení nabíjecího/vybíjecího výkonu v čase, kdy trvá zajímavá spotová cena, nebo požadavkům obchodníka.

Software pracuje s predikcí spotřeby v odběrném místě a podle toho optimalizuje časová okna pro nabíjení baterií. Do optimalizace pokrytí odběru elektřiny je zahrnuta aktuální předpověď počasí modifikovaná s ohledem na data z nejbližších bateriových systémů.

„Umělá inteligence přepočte s pomocí algoritmů nastavený scénář a přizpůsobí jej potřebám odběratele. Celé to v podstatě stojí na údajích o počasí, spotových cenách, pokrytí výkonových požadavků, aktuálních informacích o množství uložené energie nebo prostoru pro uložení, protože žádný den není stejný jako předchozí,“ vysvětluje Vladan Marcalík.

Bateriové systémy od společnosti Prosolar se podle něj učí od sebe navzájem. V případě záporné ceny na spotovém trhu, kdy by prosumer platil pokuty za dodávání elektřiny do distribuční soustavy, software AI Flexibility buď dobije baterie, nebo zajistí dobití elektromobilu, sepne spotřebič či také omezí přetoky na 0 %, kdy záleží jen na tom, zda jsou baterie nabité.

Podstatně vyšší zisk z prodeje elektřiny

„Zákazníci vlastnící systémy STORION vydělávají až sedminásobek toho, co zákazníci, kteří mají systémy bez aktivního řízení fotovoltaiky a baterií,“ doplňuje svůj pohled obchodníka Lubomír Káňa, majitel společnosti Electree. Portfolio klientů Electree je přitom opravdu různorodé a srovnání prostřednictvím čísel je zcela objektivní.

„Systémy STORION řízené AI Flexibility prakticky maximálně využívají potenciál dnešního trhu s elektřinou a obsazují nejvyšší pozice v měsíčních platbách za přetoky. Spolupráce s takovým systémem dává smysl nejen majiteli FVE, ale i obchodníkovi, kterému vzniká i prostor pro řízení odchylky, způsobené právě neaktivními systémy. Agregátor Electree připravuje komerční projekty ve spolupráci s firmou PROSOLAR, které přinesou na trh další nové možnosti agregace s flexibilitou distribuční sítě.“

Důležitá je předvídatelnost a řiditelnost

Podle Vladana Marcalíka ze společnosti Prosolar vývoj trhu od decentralizovaných výroben s bateriemi vyžaduje centralizaci, predikovatelnou a spolehlivou aktivitu a především ovladatelnost. „Je mi líto, je zde v podstatě 80 % bateriových úložišť pro domácí FVE ve stavu drahé a neřiditelné střely. Zákazníci by neměli naletět slibům ze strany naší pseudokonkurence o tom, že již několik měsíců pracují na čemsi, co vydávají za umělou inteligenci a co by snad prý mělo dokázat řídit neřiditelný hardware, který se v Česku bohužel dodává,“ varuje s tím, že v Prosolaru věnovali vývoji systému AI Flexibility několik let intenzivní práce.

AI Flexibility aktuálně ovládá bateriové systémy o úhrnné kapacitě 30 MWh a vybíjecím výkonu 21,8 MW. AI Flexibility je globální platforma uvedená do provozu v ČR, SR, Německu, zemích Beneluxu, Anglii a Irsku. Do konce roku budou zoptimalizované algoritmy otestovány na kontejnerových bateriových úložištích a v příštím roce budou přístupné pro komerční sféru.

flexibilita AI